Segment reporting

 

Segment reporting

Gesegmenteerde informatie is onder IFRS slechts verplicht voor beursgenoteerde ondernemingen. Vanwege het belang van transparantie voor de publieke sector is gesegmenteerde informatie onder IPSAS verplicht voor alle organisaties.

De standaard IPSAS 18 Segment Reporting komt overeen met de IAS 14 Segment reporting, de voorganger van IFRS 8 Operating Segments. Als IPSAS de wijzigingen van IFRS 8 ten opzichte van IAS 14 zou volgen leidt dat dan tot een verbetering van de overheidsverslaggeving volgens IPSAS?

Nederlandse gemeenten volgen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het BBV kent een andere benadering waarbij middels de programmarekening inzicht wordt gegeven in de verschillende programma’s van de gemeente.

Het is interessant om een onderzoek te doen naar een aantal jaarrekeningen die de genoemde benaderingen volgen en na te gaan wat de merites zijn van de diverse benaderingen en wat de meest aanbevelenswaardige benadering is.

 

Als u belangstelling hebt voor het schrijven van een scriptie over dit onderwerp, stuur een email.

Meer onderwerpen.