PPS-contructies

 

Publiek-private samenwerking als idee voor scriptie-onderwerp over IPSAS

De verwerking in de jaarrekening van de overheid van de publiek-private samenwerking is een onontgonnen terrein. Er bestaat wel IFRIC 12 ‘Service concession arrangements’, een interpretatie van IFRS, maar die behandelt de verwerking in de jaarrekening van de betrokken onderneming, niet de overheid.

Een voorbeeld van een publiek-private samenwerking (PPS-constructie) is de A59. Publieke partij en opdrachtgever is de Provincie en private partij is bouwcombinatie Poort van Den Bosch. Deze laatste is verantwoordelijk voor ontwerp (Design), bouw (Build), voorfinanciering (Finance) en onderhoud (Maintain) voor 15 jaar; een zogenaamd DBFM-contract.

Een ander voorbeeld is de rioolwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder, een van de grootste in Europa. Met de aanbesteding voor de bouw, het 30-jarige beheer en de renovatie van rwzi Houtrust, is in totaal 1,5 miljard euro gemoeid. De realisatie van AWZI Harnaschpolder is een publiek-private samenwerking (PPS) van het Hoogheemraadschap van Delfland en een internationaal bedrijvenconsortium.

De IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) Board werkt aan de totstandkoming van een standaard voor de verslaggeving van PPS-constructies voor overheden. Download de IPSAS standaarden van www.ipsasb.org.

Mogelijke onderzoeksvragen voor een scriptie luiden:

-     Hoe dient de PPS-constructie in de jaarrekening van de overheid te worden verwerkt?

-     Dient de overheid de PPS-constructie wel of niet op haar balans op te nemen?

-     Kan voor de verslaggeving door de betrokken overheid het spiegelbeeld gevolgd worden van die verwerking in de jaarrekening van het bedrijf volgens IFRIC 12?

-     Zijn er omstandigheden waaronder het kan gebeuren dat het betreffende actief op beide balansen (bedrijf en overheid) wordt opgenomen of op geen van beide?

 

Als u belangstelling hebt voor het schrijven van een scriptie over dit onderwerp, stuur een email.

Meer onderwerpen.