Kasstelsel

 

Kasstelsel

In Nederland volgen de ministeries het verplichtingen-kasstelsel bij de opstelling van de jaarrekening. Er bestaat ook een internationale standaard voor de opstelling van een jaarrekening op kasbasis: IPSAS Financial Reporting under the cash basis of accounting. Ga na op welke punten het Nederlandse verplichtingen-kasstelsel niet aan de cash-basis IPSAS voldoet. Zou de jaarrekening van de Nederlandse ministeries erop vooruitgaan als de cash-basis IPSAS zou worden gevolgd?

Als u belangstelling hebt voor het schrijven van een scriptie over dit onderwerp, stuur een email.

Meer onderwerpen.