Extraordinary items

 

Extraordinary items als idee voor scriptie-onderwerp over IPSAS

Enige tijd geleden is uit de IFRS de mogelijkheid geschrapt bepaalde posten in de winst-en-verliesrekening aan te duiden als extraordinary items. Bedrijven maakten gebruik van extraordinary items om hun operationele resultaat hoog te houden: kostenposten werden vaak gepresenteerd als extraordinary, terwijl opbrengstenposten zoveel mogelijk werden opgenomen in het operationele resultaat.

De IPSAS Board volgt bij het vaststellen van de IPSAS-standaarden de IFRS, tenzij er publieke-sectorspecifieke redenen zijn om af te wijken. De IPSAS Board heeft vooralsnog de extraordinary items gehandhaafd in de standaarden. Zie IPSAS 1, paragrafen BC8-BC10. Download de IPSAS standaarden van www.ipsasb.org.

De vraag is nu: is het gebruik maken van extraordinary items om het resultaat te sturen specifiek voor het bedrijfsleven of doen overheden dit ook?

De jaarverslagregels voor Nederlandse gemeenten en provincies (het Besluit Begroting en Verantwoording voor Provincies en Gemeenten, het BBV) bieden ook de mogelijkheid bepaalde posten aan te duiden als incidentele baten en lasten.

Mogelijk onderzoeksonderwerp voor een scriptie: analyseer een aantal jaarrekeningen van Nederlandse gemeenten en ga het gebruik na van incidentele baten en lasten.

Mogelijke vragen zijn:

-     is de omschrijving van incidentele baten en lasten in het BBV adequaat?

-     is de omschrijving van extraordinary items in IPSAS beter voor het geven van inzicht?

-     maken gemeenten ook gebruik van incidentele baten en lasten om het resultaat in een gunstig daglicht te plaatsen?

 

Als u belangstelling hebt voor het schrijven van een scriptie over dit onderwerp, stuur een email.

Meer onderwerpen.