Deelnemingen

 

Waardering van deelnemingen als idee voor een scriptie-onderwerp

  1. Het BBV schrijft voor dat deelnemingen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Bij de verkoop van NUON en Essent aan buitenlandse partijen hebben gemeenten en provincies miljoenen en soms zelfs miljarden boekwinst gerealiseerd. Is de BBV-waarderingsgrondslag adequaat of was de accounting for associates conform IPSAS 7 informatiever geweest voor de gebruikers van de jaarrekening? Vraag aan gebruikers van de jaarrekening, zoals raadsleden.

  2. De rijksoverheid is tijdens het hoogtepunt van de financiŽle crisis banken en verzekeringsmaatschappijen met aanzienlijke bedragen te hulp geschoten. Ga na hoe de overheid hierover verslag uitbrengt. Hoe anders zou dit zijn als de rijksoverheid internationale verslaggevingsregels zou volgen, bijvoorbeeld IPSAS 6 Consolidated and separate financial statements?

Als u belangstelling hebt voor het schrijven van een scriptie over een van deze onderwerpen, stuur een email.

Meer onderwerpen.